DEBATY
 1. Fundacja Batorego (19.12.2001) - "Stan i perespektywy polskiej polityki karnej"
 2. Debata w TVPuls Bronisław Wildstein - Bez autocenzury (9.10.2004)
 3. Fundacja Batorego (15.12.2004) - "Jak zdemokratyzowac demokracje"
 4. Fundacja Batorego (22.01.2005) - "Korupcja i jej przeciwdziałanie, Co się zmieniło w ciągu ostatnich 5 lat?"
 5. Wyszczerbiony miecz sprawiedliwości, Więź styczeń 2005
 6. Debata Grzegorz Kurczuk - Janusz Kochanowski, Czy Polska jest państwem prawa?, Sukces luty 2005
 7. Dlaczego młyny sprawiedliwości mielą tak wolno. Adwokaci pod sąd?, Prawo Europejskie w praktyce nr.3 (08) marzec 2005
 8. "Czy fundamenty demokratycznego państwa są zagrożone?" - Debata na Uniwersytecie Warszawskim
 9. Debata z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego - 9 października 2007 r.
 10. "Debata na temat wniosku RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie KRUS" - 9 listopada 2007 r.
 11. "Prawo do udziału w głosowaniu: przeszkody – możliwości – zagrożenia" - 13 listopada 2007 r.
 12. Debata Publiczna RPO dotycząca warunków ustanowienia nowego systemu ochrony zdrowia gwarantującego właściwe zabezpieczenie praw pacjentów - 22 listopada 2007 r.
 13. "Ile praw dla mniejszości" - debata Klubu Ekspertów Rzeczypospolitej – 10 października 2009 r.
 14. "Polityka zagraniczna – horyzont 2020" – debata Klubu Ekspertów Rzeczypospolitej – 6 lutego 2010 r.