GALERIA
Jako konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 1991-1995

z synem Mateuszem - złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar Katynia w Londynie

z Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim

z Panią Ireną Anders (wdowa po gen. Władysławie Andersie)

wśród Polonii

żona Ewa wraz z Renatą Sapiehą, jako działaczka organizacji charytatywnej Medical Aid for Poland niosącej pomoc dla potrzebujących w Polsce

otwarcie wraz z Lordem Henley domu opieki dla Polaków w Ilford Park - dom ten został wybudowany dzięki staraniom Konsulatu Generalnego RP w Londynie

wraz z żoną Ewą podczas uroczystości oficjalnych

z żoną Ewą, córką Martą i synem Mateuszem w okolicach Oxfordu

z córką Martą na Uniwersytecie w Durham

visiting fellow na Uniwersytecie w Cambridge

wykład na Uniwersytecie Warszawskim

Tragi pracy dla Prawników na UW zorganizowane przez "Ius et Lex"

żona Ewa jako działaczka Fundacji Ex Animo niosącej pomoc dla dzieci chorych na raka w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu

wraz z Pat Coxem Przewodniczącym Paralmentu Europejskiego i Prof. Andrzejem Rottermundem Dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie podczas otwarcia konferencji "Idea Europy" 2 maja 2004