PATRONATY

 1. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Konferencję zorganizowaną z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, która odbędzie się w Łodzi: 23-25 września 2010 r.
 2. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XVII Kwidzyńskim Forum Teatralnym Placówek Kształcenia Specjalnego, którego organizatorem jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie: 12-13 maja 2010 r.
 3. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad organizowanym w Milanówku koncertem charytatywnym na rzecz pomocy finansowej poszkodowanemu w ciężkim wypadku 3,5 letniemu Olivierowi Lasocie - 18 kwietnia 2010 r.
 4. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad programem „To nie krasnoludki palą śmieci” organizowanym przez Fundację Ekologiczną ARKA z Bielsko Białej – 26 lutego 2010 r.
 5. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projekem Odzyskać z niepamięci – wspomnienia kobiet, które przeżyły Ravensbruck”, którego inicjatorem i organizatorem jest Fundacja na Rzecz Kobiet „JA KOBIETA” - styczeń 2010 r.
 6. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Konferencję Diabetologiczną pt. „Dziecko chore na cukrzycę w Polsce – problemy medyczne, społeczne i prawne”, która odbędzie się w Bełchatowie z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą Pomoc Młodym Diabetykom - 28 listopada 2009 r.
 7. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad dwuletnim projektem pod nazwą „Mam naście lat. Jestem świadomym obywatelem”, który obejmie wszystkie szkoły oraz placówki oświatowe w Rudzie Śląskiej i ma na celu upowszechnianie wśród młodzieży wkraczającej w dorosłe życie wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich. Projekt realizuje Rudzkie Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw - 25 listopada 2009 r.
 8. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XVIII Wojewódzką Konferencję Naukową Śląskich Spotkań Europejskich: „Uczniowie klas mundurowych woj. śląskiego pionierami edukacji dla bezpieczeństwa”, która odbędzie się w Chorzowie - 9 listopada 2009 r.
 9. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem: „Zapobieganie bezczynności organów administracyjnych. Pozarządowa koncepcja rekonstrukcji prawnej” – 6 listopada 2009 r.
 10. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem „Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej” oraz organizowaną w Cedzynie k. Kielc konferencją: „I Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej”. Inicjatorem przedsięwzięć jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych:: 15-17 października 2009 r.
 11. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BONA FIDES - „7 Objazdowym Festiwalem Filmowym WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie”, który będzie miał miejsce w Katowicach: 14-17 października 2009 r.
 12. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Program „Bez dyskryminacji”, którego głównym celem jest przystosowanie jak największej ilości stron WWW dla osób niepełnosprawnych, słabowidzących, niewidomych, jak również Seniorów i osób niezamożnych: 30 września 2009 r.
 13. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem, z cyklu nowoczesnych wystaw edukacyjnych, pod tytułem „Żyj zdrowo! Sport & Szpinak”. Projekt jest realizowany przez Agencję Kontakt: 6 listopada 2008 – 30 września 2009 r.
 14. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad organizowaną w Katowicach przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego konferencją naukową:. „Zasada proporcjonalności w prawie karnym na płaszczyźnie stanowienia i stosowania prawa - 28 września 2009 r.
 15. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad VI edycją Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja „Ty i Ja”, który odbył się w Koszalinie: 8–12 września 2009 r.
 16. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad imprezą integracyjną pt. Festyn Przyjaźni "Tacy Sami", uświetniającą Ogólnopolskie Dni Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, zorganizowaną przez Środowiskowego Dom Samopomocy w Tczewie - 11 września 2009 r.
 17. Honorowy Patronat nad XVI Ogólnopolską i XVII Stołeczną edycją Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych”, którego organizatorem, jest Fundacja „Świat na TAK” – 5 września 2009 r.
 18. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad II Dniem Mediacji i Negocjacji organizowanym przez Koło Mediacji i Negocjacji „KoMiN” działające na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: 14-16 maja 2009 r.
 19. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad „XVI Kwidzyńskim Forum Teatralnym” – przeglądem twórczości teatralnej szkolnictwa specjalnego zorganizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie: 13-14 maja 2009 r.
 20. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencję oświatową: "Edukacja - dobrem narodowym", która z inicjatywy Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych odbył się w Rymanowie - 25 marca 2009 r.
 21. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad działaniami Śląskiej Fundacji Obywatelskiej LEX CIVIS w Katowicach – 16 marca 2009 r.
 22. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XV Wojewódzką Konferencję Naukową Śląskich Spotkań Europejskich pn. „Klasy wojskowe realizatorem europejskiego programu profesjonalizacji wojska. Przemiany, wyzwania, wymagania”, która odbyła się w Chorzowie – 26 lutego 2009 r.
 23. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad zorganizowaną przez Fundację „Barka” i Międzynarodową Fundację European Citizen Action Servise (ECAS) konferencję nt. „Safety net for the vulnerable migrants – who will provide it?”- 16 lutego 2009 r.
 24. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad zorganizowaną przez Fundację Ekologiczną Barka: „Kampanią „Kochasz dzieci nie pal śmieci” oraz „5 Dniem Czystego Powietrza” – 23 stycznia 2009 r.
 25. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad programem badawczo – rozwojowym "EUROSIERODZTWO 2008/9".
 26. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad organizowaną po raz kolejny przez Grupę Kościuszko – Wigilię dla potrzebujących na Krakowskim Rynku - 23 grudnia 2008 r.
 27. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad programem edukacyjnym "Bądź wykwalifikowanym kowalem własnego losu" realizowanym w ramach Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela w Olsztynie – 3 grudnia 2008 r.
 28. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad wystawą pn. "Malarstwo radością seniorów" organizowaną przez Fundację na Rzecz Kobiet "JA KOBIETA" – 1 grudnia 2008 r.
 29. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Ogólnopolskim Programem Praw Człowieka prowadzonym przez ELSA Poland oraz Ogólnopolską Konferencją Podsumowującą Program Praw Człowieka - 15 grudnia 2008 r.
 30. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Konferencją pt. "Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej", która odbyła się w Częstochowie: 13-14 listopada 2008 r.
 31. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanymi w Szkole Podstawowej nr 45 w Bytomiu – 6 listopada 2008 r.
 32. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem Widzialni, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących.
 33. Honorowy Patronat nad XVII Ogólnopolskim Przeglądem Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Wspólnota w kulturze", który będzie miał miejsce w Ursusie. Organizatorem przeglądu jest Ośrodek Kultury "Arsus"
  – 20-28 października 2008 r.
 34. Honorowy Patronat nad międzynarodową konferencją: „Prawo sądowe cywilne – wyzwania dla Europy”, której organizatorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: 17-18 października 2008 r.
 35. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad edycją 2008/2009 Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych” – 9 października 2008 r.
 36. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad przygotowywanymi przez organizacje zrzeszone w „Forum 50+ Seniorzy XXI wieku !” obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 2008.
 37. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Ogólnopolskim Programem Przeciwdziałania Pracoholizmowi Młodych realizowanym przez Agencję LINK PR
 38. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XIII Wojewódzką Konferencję Naukową ŚLĄSKICH SPOTKAŃ EUROPEJSKICH, w ramach II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej.
 39. Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad jubileuszową V edycją Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, który odbędzie się w Koszalinie: 10-13 września 2008 r.
 40. Honorowy Patronat nad nad programem pn. „Społeczna Akademia Wiedzy Obywatelskiej” organizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych PROGRES w Mysłowicach – 2 sierpnia 2008 r.
 41. Honorowy Patronat nad organizowaną przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku i Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku ogólnopolską konferencją: Kobieta - Etyka - Ekonomia: 15 - 17 maja 2008 r.
 42. Honorowy Patronat nad organizowaną przez Dolnośląską Wyższą Szkołą Służb Publicznych "ASESOR" konferencją naukową: Kategoria "Innego" w naukach społecznych oraz praktyce życia publicznego - 12 maja 2008 r.
 43. Honorowy Patronat nad XV Jubileuszowym Kwidzyńskim Forum Teatralnym – przeglądem twórczości teatralnej szkolnictwa specjalnego. Organizatorem Forum jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie: 7-8 maja 2008 r.
 44. Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowy Patronat nad Finałem XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, organizowanej przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - 19 - 20 kwietnia 2008 r.
 45. Honorowy Patronat nad konferencją naukową: "Poradnictwo obywatelskie – idea obywatelskiej pomocy", która będzie miała miejsce w Krakowie. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Dobrej Nadziei.- 10 kwietnia 2008 r.
 46. Honorowy Patronat nad konferencją naukową: "Kontrola pracownika - możliwości techniczne i dylematy prawne". Organizatorem konferencji jest Wydział Praw i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego: 3 - 4 kwietnia 2008 r.
 47. Honorowy Patronat nad organizowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji VI edycją konkursu „Człowieka bez barier” – kwiecień 2008 r.
 48. Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowy Patronat nad kampanią „Stop dziedziczeniu długów”, którą organizuje Związek Biur Porad Obywatelskich - kwiecień 2008 r.
 49. Honorowy Patronat nad przygotowanym przez Stowarzyszenie Krzyk Wolności projektem "Od słowa do wolności": 13-15 marca 2008 r.
 50. Honorowy Patronat nad Konferencją Naukową: "Działalność RPO w Polsce i województwie pomorskim". Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego: 13 marca 2008 r.
 51. Honorowy Patronat nad Międzynarodową Konferencją Naukową: „Zmiana ordynacji wyborczej a zamiana konstytucji”, której organizatorem był Zakład Komparatystyki i Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego: 3-4 marca 2008 r.
 52. Honorowy Patronat nad działaniami Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom - marzec 2008 r.
 53. Honorowy Patronat nad konferencją: "OŚWIATA - MISJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ", która odbędzie się w Rymanowie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie i Federacja Inicjatyw Oświatowych w Warszawie - 13 lutego 2008 r.
 54. Honorowy Patronat nad działaniami związanymi z Projektem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju: "Tu jest praca", w tym również nad konferencją: "Gospodarka społeczna - nowa utopia czy innowacyjna droga tworzenia miejsc pracy": 4 - 5 lutego 2008 r.
 55. Honorowy Patronat nad projektem "Przestrzeń Miasta", którego celem jest propagowanie wiedzy o prawach człowieka oraz promowanie postaw obywatelskich. Organizatorem przedsięwzięcia jest Młodzieżowe Koło Żydowskie KEN, Stowarzyszenie Młode Centrum i Stowarzyszenie Młody Wrocław - luty 2008 r.
 56. Honorowy Patronat nad konferencją: "Odpowiedzialność społeczna w sektorze energetycznym" organizowaną przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - 25 styczeń 2008 r.
 57. Honorowy Patronat nad IV Dniem Czystego Powietrza. Z inicjatywą ustanowienia Dnia wystąpiła Fundacja Ekologiczna ARKA z Bielsko-Białej - styczeń 2008 r.
 58. Honorowy Patronat nad programem bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Krakowa i okolic realizowanym przez Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć - styczeń 2008 r.
 59. Honorowy Patronat nad społeczną inicjatywą Małe Przedszkole "Leśne Skrzaty" organizowaną przez Stowarzyszenie Edukacyjne Na Rzecz Rozwoju Wsi: Mostno, Więcław, Łazy, Barnówko "Nasza Szkoła" - styczeń 2008 r.
 60. Honorowy Patronat nad konferencją naukowo-szkoleniową: "Pozycja funkcjonariusza Straży Granicznej na tle obecnych rozwiązań prawnych i legislacyjnych w Polsce". Organizatorem przedsięwzięcia był Samorządowy Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej - styczeń 2008 r.
 61. Honorowy Patronat nad Lokalną Siecią Poradnictwa Obywatelskiego LEX CIVIS - SILESIAE RETE LOCALIS zainicjowaną przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy "Serce" - grudzień 2007 r.
 62. Honorowy Patronat nad konferencją podsumowującą Program Praw Człowieka ELSA Poland, zorganizowaną w związku z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka - 10 grudnia 2007 r.
 63. Honorowy Patronat nad seminarium naukowym "Wolność słowa. Teoria a praktyka. Prawo czy fikcja?" zorganizowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przez Grupę Lokalną ELSA Toruń - 4 - 5 grudnia 2007 r. .
 64. Honorowy Patronat nad obchodami jubileuszowymi XXV Dni Praw Człowieka, które miały miejsce w Lublinie. Organizatorem obchodów była Katedra Socjologii i Praw Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: 3 - 4 grudnia 2007 r.
 65. Honorowy Patronat nad cyklem spotkań dla gimnazjalistów i licealistów z Dolnego Śląska, której organizatorami byli: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji oraz Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR" - 20 listopada 2007 r.
 66. Honorowy Patronat nad akcją "Młodzi Głosują" zorganizowaną przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej - październik 2007 r.
 67. Honorowy Patronat nad konferencją "Integracja działań na rzecz polskiej emigracji zarobkowej do Irlandii. Organizatorem konferencji był Związek Biur Porad Obywatelskich - 24 października 2007 r.
 68. Honorowy Patronat nad XII Międzynarodową Konferencją Naukową: "Migracja wartość dodana". Organizatorem konferencji był Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie: 18 - 19 października 2007 r.
 69. Honorowy Patronat nad edycją 2007/2008 Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych", którego organizatorem, przy współpracy z pond 100 samorządami lokalnymi była Fundacja "Świat na TAK" - 15 października 2007 r.
 70. Honorowy Patronat nad projektem Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA "Best of ELSA Poland Human Rights Training Week": 8 - 14 października 2007 r.
 71. Honorowy Patronat nad "Narodowym Programem Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH". Organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Żywności i Żywienia - 26 września 2007 r.
 72. Honorowy Patronat nad Międzynarodowym Kursem Szkoleniowym "All rights for All" w Gdańsku w ramach programu Rady Europy "Human Rights Education": 23 - 30 wrzesień 2007 r.
 73. Honorowy Patronat nad konferencją: "W drodze ku partnerstwu obywatelskiemu" w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wymiany Doświadczeń w Pracy Socjalnej - 25 września 2007 r.
 74. Honorowy Patronat nad pierwszą na Dolnym Śląsku konferencję: "Godność i prawa człowieka", której adresatami byli licealiści z terenu Bolesławca i okolic. Organizatorami konferencji były: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR" oraz Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu - 7 września 2007 r.
 75. Honorowy Patronat nad Ogólnopolskim Samorządowym Konkursem Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych", którego organizatorem była Fundacja "Świat na TAK". Konkurs promował młodzież bezinteresownie podejmującą służbę na rzecz swojej szkoły, klasy, podwórka, gminy czy miast - 29 maja 2007 r.
 76. Honorowy Patronat nad XVI Forum Teatralnym w Kwidzynie. Forum zorganizował Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie, a jego celem była prezentacja małych aktorów ze szkół specjalnych: 23 - 24 maja 2007 r.
 77. Honorowy Patronat nad II Ogólnopolskim Zjazdem Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji, który odbył się w Krakowie. Organizatorami Zjazdu było Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego: 20 - 22 kwietnia 2007 r.
 78. Honorowy Patronat nad Konkursem "Zakład Przyjazny pracownikowi". Konkurs zorganizował Instytut Psychosomatyczny w Warszawie. W pracach Kapituły Konkursu wziął udział Dyrektor Zespołu Prawa Pracy BRPO - kwiecień 2007 r.
 79. Honorowy Patronat nad Ogólnopolską Kampanią Społeczną "Niskie płace barierą rozwoju Polski", zorganizowaną przez NSZZ Solidarność. Celem Kampanii była poprawa warunków płacowych pracowników dzięki promocji idei dialogu i solidarności społecznej - marzec 2007 r.
 80. Honorowy Patronat nad konferencją naukową "X-lecie polskiej Ustawy o ochronie danych osobowych", która odbyła się na Wydziale Praw i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Organizatorami konferencji były Katedra Prawa Pracy oraz koła naukowe: Koło Naukowe Doktorantów, Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka "Homo Homini", Studenckie Koło Prawa Pracy, Studenckie Koło Naukowe Prawa Komputerowego i Studenckie Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Publicznego: 30 - 31 marca 2007 r.
 81. Honorowy Patronat nad Ogólnospołeczną Kampanią "Kochać zbyt mocno". Organizatorami akcja, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie były: Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz wydawnictwo Nowa Proza Sp. z o. o.. - 8 marca 2007 r.
 82. Honorowy Patronat nad konferencją: "Kobieta w ujęciu prawno-kulturowym", której organizatorem było Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Celem konferencji było dyskusja na temat pozycji kobiety jako równoprawnego podmiotu w stosunkach społeczno-politycznych oraz ocena problematyki ochrony i łamania praw kobiet oraz możliwości i warunki ich aktywizacji zawodowej: 7 - 8 marca 2007 r.
 83. Honorowy Patronat nad konferencją: "Jawność życia publicznego w Polsce" zorganizowaną przez Stowarzyszenie Promowania Myślenia Obywatelskiego. Konferencji towarzyszył konkurs dla uczniów szkół średnich z terenu całej Polski na temat "Jawność życia szkoły" - 3 listopada 2006 r.
 84. Honorowy Patronat nad obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Starszych który zorganizował Forum 50+ Seniorzy XXI wieku - 1 października 2006 r.
 85. Honorowy Patronat nad inicjatywą uczczenia dorocznego Dnia Ojca pod hasłem "III Ogólnopolski Bieg z Okazji Dnia Ojca". Przedsięwzięcie miało na celu zwrócenie uwagi na niewystarczający udział ojców w osobistym wychowaniu młodego pokolenia Polaków oraz przybliżenie społeczeństwu wiedzy o niepokojących skutkach braku aktywnego współuczestnictwa ojców w bezpośredniej opiece nad dziećmi - 18 czerwca 2006 r.
 86. Honorowy Patronat nad Tygodniem Praw Obywatelskich organizowanym przez Instytut Psychosomatyczny. Celem przedsięwzięcia było przedstawienie zagadnienia praw obywatelskich, jako pojęcia dobra wspólnego zarówno dużych instytucji jak i przeciętnych obywateli - 15 maja 2006 r.
 87. Honorowy Patronat nad XIII Forum Teatralnym - przegląd twórczości teatralnej szkolnictwa specjalnego, organizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie:  9 - 10 maja 2006 r.
 88. Honorowy Patronat nad Ogólnopolską Konferencję z okazji Europejskiego Dnia Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych: "Niepełnosprawny a edukacja - nasze działania". Celem konferencji było przedstawienie dotychczasowych osiągnięć w równaniu szans osób z niepełnosprawnością w dostępie do edukacji - 9 maja 2006 r.
 89. Honorowy Patronat nad XIII Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Prawach Człowieka, która została zorganizowana przez Katedrę Praw Człowieka UMK i Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Komitetu Olimpiady. Celem przedsięwzięcia było zachęcenie uczniów szkół średnich do poznawania praw człowieka - 8 kwietnia 2006 r.
 90. Honorowy Patronat nad pierwszymi obchodami, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Dnia Życia. Przedsięwzięcie miało na celu promowanie dzietności i rodzin wielodzietnych - 24 marca 2006 r.
 91. Honorowy Patronat nad konferencją organizowaną przez Fundację "Ius et Lex" na temat "Międzynarodowego Instytut Arbitrażowo - Mediacyjnego". Przedsięwzięcie miało na celu zwrócenie uwagi na problemy i szanse, jakie niosą ze sobą arbitraż i mediacja - 17 marca 2006 r.