DEBATY
"Czy fundamenty demokratycznego państwa są zagrożone?" - Debata na Uniwersytecie Warszawskim

Na Uniwersytecie Warszawskim miało miejsce spotkanie dyskusyjne z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich: „Czy fundamenty demokratycznego państwa są zagrożone?”. W spotkaniu uczestniczyli: Ludwik Dorn, Wiceprezes Rady Ministrów, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor UW, prof. Tadeusz Tomaszewski z UW, prof. Henryk Samsonowicz z UW - 23 kwietnia 2007 r.


- Debata: "Czy fundamenty demokratycznego państwa są zagrożone?", Część I
- Debata: "Czy fundamenty demokratycznego państwa są zagrożone?", Część II
- Debata: "Czy fundamenty demokratycznego państwa są zagrożone?", Część III