LISTY POPARCIA Z WIELKIEJ BRYTANII

Lord Belhaven and Stenton, członek Izby Lordów w latach 1964-1999

Dr Graham E. White, polski konsul honorowy w Shefield

Sir Peter North, Principal Jesus College w Oxfordzie, b. prorektor i rektor Uniwersytetu w Oxfordzie

The Baroness Cox of Queensbury, członek Izby Lordów

Profesor Lord Lewis of Newnham, członek Izby Lordów

Prof. J.R. Carby Hall, polski konsul honorowy w Hull

Mike Oborski, polski konsul honorowy West Midlands UK