PUBLIKACJE

Liczy się efekt!

 

Janusz Kochanowski

Można oczywiście zaostrzać prawo. Ale karę przede wszystkim powinno się egzekwować. Tymczasem w Polsce ponad 80 proc. skazanych na karę pozbawienia wolności ma warunkowo zawieszone wykonanie wyroku. A warunkowe zwolnienia są również nadużywane. Czy funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości nie zaczyna być fikcją? Cóż z tego, że kary będą wyższe, jeśli zostaną zawieszone lub skazany zostanie zbyt szybko warunkowo zwolniony albo też będzie bezskutecznie oczekiwał na jej wykonanie. Popieram pomysł szybkiego osądzania chuliganów złapanych na gorącym uczynku. Sprawdził się on między innymi kilka lat temu w Nowym Jorku. William Bratton zastosował go w stosunku do gapowiczów. Na stację metra podjeżdżał specjalny autobus z sędzią, który natychmiast wydawał skazujący wyrok W bardzo krótkimi czasie liczba gapowiczów zmniejszyła się dziesięciokrotnie. Ponadto wpadło kilku bandytów, którzy po "skoku" uciekali metrem i nie kupili biletu. Nasze sądownictwo jest niewydolne, powolne, drogie i negatywnie oceniane przez społeczeństwo. Prokuratorom, sędziom i administracji sądowej brakuje właściwej motywacji do pracy. Stąd tak wiele spraw ulega przedawnieniu, tymczasowo aresztowani przetrzymywani są w więzieniach miesiącami i latami wbrew jakimkolwiek standardom obowiązującym w cywilizowanych krajach.
Żeby więzienia nie były zbyt zatłoczone, trzeba stworzyć alternatywny system karania. Mogą to być kary społecznie użyteczne albo na przykład elektroniczny monitoring, który stosowany jest już od lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W Anglii elektronicznie monitorowanych jest 10 tys. osób, ale system ten zaczęto wprowadzać już około 15 lat temu.

Smutna statystyka

Przestępstwa
popełnione w 2003 roku
Wykrywalność
w procentach

Zabójstwo 1039 87,5
Zgwałcenie 2322 85,7
Uszkodzenie ciała 15669 87,9
Kradzież 336143 19,8
Kradzież rozbójnicza, wymuszenie 51688 48,0
Kradzież z włamaniem 294654 20,0